• Teenused

  Kohalkasutus
  • Kohapeal kasutamiseks on teatmeteosed ja väärtuslikud teavikud.
  • Raamatukogu võimaldab juurdepääsu kohaliku omavalitsuse informatsioonile(Luunja vallavolikogu   õigusaktid, Luunja valla infoleht „Kodu Uudised“).

  Kojulaenutus
  • Raamatute laenutusaeg on 21 kalendripäeva.
  • Teavikuid on võimalik pikendada kohapeal, telefoni ja e-posti teel, kui neile pole nõudmisi teistelt lugejatelt.
  • Teenindaja on kohustatud teavitama lugejat tagastustähtajast.
  • Reserveerimisteate ja tagastustähtaja meeldetuletuse saadab raamatukoguprogramm automaatselt neile, kel on raamatukogu andmebaasi antud oma e-posti aadress.

  Arvutitöökoha kasutamine
  • Avatud raamatukogu lahtiolekuaegadel. Interneti kasutamine on tasuta.
  • Eelregistreerida on võimalik kohapeal, telefoni teel või e-postiga.

  Raamatukogudevaheline laenutus (RVL)
  • Raamatukogude kogudest puuduvaid teavikuid on võimalik tellida teistelt raamatukogudelt.  Oma valla piires tasuta. Mujalt tellides katab teavikute tellimuste postikulud lugeja.

   

  Tasulised teenused:

  Valguskoopiad ja printeri väljatrükk:

  tekst, formaat A4 0,10 €/lk;

  pilt, formaat A4 0,20 €/lk

  Skaneerimine (A4) koos salvestamisega lugeja isiklikule andmekandjale või saatmisega lugeja
  e-posti aadressile 0,20 €/lk

   

  mWeb