• Luunja vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 28. jaanuaril k.a. algusega kell 13.00 vallamajas

  Päevakord

  Luunja valla 2015. a eelarve täitmine

  Aruanne

  Volikogu esimehele hüvitise maksmine isikliku sõiduauto kasutamisel ametisõitudeks

  Eelnõu

  Volikogu määruse eelnõu „Luunja valla 2016. a eelarve“ teine lugemine

  Tabel

  Seletuskiri

  Parandusettepanek hariduskomisjonilt

  Parandusettepanek Frakraktsioon Koduvald Luunja

  Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse töötajate koosseisu kooskõlastamine

  Kooskõlastamiseks

  Volikogu määruse eelnõu „Luunja valla raamatukogude kasutamise eeskiri“ teine lugemine

  Eelnõu

  Arvamuse andmine ehitusloa väljastamiseks ajutise ehitise püstitamiseks

  Kooskõlastamiseks

  Arvelduskrediidi võtmine

  Eelnõu

  Audiitori määramine

  Eelnõu

  Rõõmu külas Padila maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

  Eelnõu

  Keskkonnaameti seisukoht

  Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang

  Lohkva külas Pillikoori tee 3 maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

  Eelnõu

  Keskkonnaameti seisukoht

  Keskkonnamõju stateegilise hindamise eelhinnang

  Kavastu puurkaevu  detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

  Eelnõu

  Keskkonnaameti seisukoht

  Keskkonnamõju stateegilise hindamise eelhinnang

  Luunja valla 2016. a. eelarve kinnitamine

  Eelnõu

  Arupärimisele vastamine
  Arupärimine
  Vastus arupärimisele

  mWeb